Termine

14. Sept. 2019 ……..Bürgertreff Wanne

4. Okt. 2019 …………Entringen Zehntscheuer (Open Stage)

23. Nov. 2019 ……..Vorstadttheater Tübingen

29. Feb. 2020 ……..Hirsch Begegnungsstätte Tübingen (geschlossene Gesellschaft)

25. April 2020 …….Vorstadttheater Tübingen

9. Mai 2020……Nonnenhaus Tübingen (Kulturnacht)